Witryna używa plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację stosowania polityki plików cookies.

Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia.

Karta-pojazdu.pl

Czym jest karta pojazdu?

Mówiąc najkrócej - karta pojazdu jest dokumentem samochodu. Charakterystyczną cechą karty pojazdu jest to, że w przeciwieństwie do dowodu rejestracyjnego - podąża ona za samochodem, również w przypadku gdy zmienia się właściciel pojazdu.

czytaj dalej »

Jaka jest podstawa prawna pobierania opłat za kartę pojazdu?

Podstawę prawną pobierania opłat za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który w ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy pojazd wprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

czytaj dalej »

Kto ustala wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu?

Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28. marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zgodnie z §1 ust. 1 tego rozporządzenia, opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75 zł, co odpowiada rzeczywistym kosztom druku i dystrybucji karty pojazdu.

czytaj dalej »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karty pojazdu

Wyrokiem z dnia 17. stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.

czytaj dalej »

Jaką kwotę można odzyskać za kartę pojazdu?

Kwota, jakiej można dochodzić z tytułu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu jest różnicą pomiędzy wysokością opłaty pobieranej za wydanie karty pojazdu przez powiaty do 31.03.2006, a rzeczywistymi kosztami druki i dystrybucji kart pojazdu, ustalonymi ostatecznie na kwotę 75 zł.

czytaj dalej »